Välkommen

Det är oss det handlar om

Det händer mycket i världen just nu. Det känns liksom oroligt och obekvämt på många fronter. Människor lider och dåliga nyheter är bitter vardagsmat. Men mycket är också på väg åt rätt håll verkar det som. Rapporter om ny teknik och forskning som kommer göra det möjligt för fler människor att leva ett bättre liv är också vardagsmat.

I denna vibrerande, läskiga och ständigt skiftande värld lever vi. Du och jag. Det är oss det handlar om. Och jag tror det går. Jag tror det går att leva här tillsammans. Att lära av varandra och att se världen förändras till något bättre. Om detta skriver och kommunicerar jag på olika sätt i böcker, artiklar, bloggar och småtexter.

Just nu skriver jag mycket. I höst kommer min andra bok ut, plus lite annat, på Marcus förlag. Följ mig gärna på Instagram eller på Facebook. Där händer det nåt varje dag.

Annonser

Föreläsningar

”Vi blir till i mötet med varandra”

Ungefär så sa Martin Buber om vad som händer när en människa möter en annan människa. Detta är en grundtanke i allt jag skriver och kommunicerar omkring. I mina föreläsningar tror jag på ett interaktivt och dynamiskt klimat där alla får vara med och bidra i processen framåt. Ett sant kunskapande frodas inte i den expertkultur vi ser i vissa delar av dagens samhälle utan snarare i möjligheten att få dela våra erfarenheter och berättelser och växa i mötet med varandra.

Jag erbjuder oftast föreläsningar under något som påminner om dessa rubriker:

”Allt det vi delar”

En föreläsning och workshop med fokus på att inspirera och motivera. Vi får möjlighet att tillsammans skapa en djupare förståelse för hur lika vi människor är i grunden. Ytan kan skifta en del, men på insidan delar vi mycket. Insikten om hur lika vi är som människor kan hjälpa oss att skapa förståelse och respekt i våra relationer och samtidigt fred och trygghet i vår omvärld.

”Bättre samtalsklimat – tryggare relationer”

En föreläsning och workshop omkring samtalsklimat och relationsbyggande i grupper. Det kan handla om arbetsplatsen, idrottklubben eller församlingen. Alla grupper mår bra av att ibland stanna upp inför det komplexa i att bygga trygga relationer med människor vi träffar ofta.

”Vad är kyrkans uppdrag?”

En föreläsning och workshop som utgår ifrån min bok (Att bli till – Om människans innersta längtan och kyrkans yttersta uppdrag) och riktar sig till oss som på något sätt är engagerade i kyrkans värld. Vi tar avstamp i det stora och lite mer komplexa för att sedan landa i det personliga och nära. Läs mer om boken här.

Välkommen att kontakta mig om du/ni är intresserad av att boka en föreläsning.

Att bli till

I slutet av 2014 kom min första bok ut på Gloria förlag, Att bli till – Om människans innersta längtan och kyrkans yttersta uppdrag.

Från baksidestexten:

Att bli till är en bok som på ett ärligt sätt söker efter människans innersta längtan, vem hon än är och var hon än befinner sig. Peter Svärdsmyr utgår ifrån hur det lilla barnets behov av bekräftelse och kärlek följer människan genom hela livet. Genom exempel ur Bibeln argumenterar han för att själva kärnan i kyrkans verksamhet framför allt bör handla om att bejaka just denna längtan.

Peter söker hellre efter att formulera relevanta frågor än tillhandahålla slutgiltiga svar. Allt för att läsaren ska få en möjlighet att se kyrkans yttersta uppdrag genom människans innersta längtan.

RECENSION – ATT BLI TILL

Texter

Publicerat på annat håll:

Skapa inte en kristen subkultur – 20/7 2016 (Tidningen Dagen)

Läran inte viktigare än människorna – 17/9 2015 (Tidningen Dagen)

Flyktingen i mig – 9/11 2015 (Diakonibloggen)

Ta bort svaret i konfirmationsgudstjänsten – 23/4 2015 (Kyrkans tidning)

Som en människa – 15/10 2014 (Diakonibloggen)

Prioritera unga kristnas välmående – 4/4 2014 (Tidningen Dagen)

Rättvisan och hoppet – 8/2 2014 (Diakonibloggen)

Låt kyrkoavgiften vara kvar i Svenska kyrkan! – 23/10 2013 (Tidningen Dagen)

När hela världen kan höra mig – 10/9 2013 (Diakonibloggen)

Det finns inget vi och dom – 12/5 2013 (Diakonibloggen)

Vi behöver stökigare gudstjänster – 14/2 2013 (Dagens Seglora)

Ge barnen ett äkta utrymme! – 25/1 2013 (Dagens Seglora)

Du är kyrka! – 1/9 2012 (Askims församlingsblad)

Blogg

Bra gjort, KD!

Jag förstår inte riktigt allas bestörtning över att KD närmar sig SD. Det finns åtminstone två väldigt viktiga skäl till att de ska göra det. Bra gjort, KD! Första skälet (det korta) – för att jämna ut den politiska slagsidan. Det säger sig självt egentligen. Om alla som en gång lämnat KD till förmån för SD …