Pilgrim

walking-away

Vi som reser ut reser också in.
Vi som längtar bort längtar också hem.

Två frågor i symbios.
Vad finns där ute?
Vad finns här inne?

Vi kan resa långt.
Främmande länder. Skrämmande kulturer.
Det förminskar och utmanar.
Men den som värjer sig från det främmande
blir tillslut sin egen främling.
Det måste bli mitt. Det måste få forma.
Jag måste våga. Våga förminskas. Våga utrotas.
För att kunna födas på nytt.
I nya horisonters svidande ljus.

Människan föddes med ett osynligt namn. Pilgrim.
Varje slut är en början.
Varje början en fortsättning.
Varje hinder en förutsättning.
Och själva resan är alltid ett mål. Gott nog.

För vissa vägar leder vilse – med flit.
Andra leder rätt – av misstag.